Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
drukuj drukuj

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Uczelniane uregulowania dotyczące organizacji i toku studiów podyplomowych oraz praw i obowiązków słuchaczy zawiera Regulamin Studiów Podyplomowych.

Przejdź do INFORMATORA aby sprawdzić aktualną ofertę studiów podyplomowych
Przejdź do REKRUTACJI aby zapoznać się z zasadami rekrutacji i pobrać dokumenty