Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o studiach podyplomowych
drukuj drukuj

Informator o studiach podyplomowych

Nazwa (lub fragment): gdzie:
Pokaż studia z podziałem na wydziały
Wyników: 65
Nazwa Termin składania dokumentów Rozpoczęcie studiów
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Administracja samorządowa 03.09.2018 - 10.10.2018 01.10.2018
Arteterapia - sztuki plastyczne 01.06.2018 - 30.09.2018 27.10.2018
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 02.09.2018 - 06.10.2018 01.11.2018
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 01.06.2018 - 09.11.2018 27.10.2018
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 01.06.2018 - 09.11.2018 27.10.2018
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 03.09.2018 - 21.09.2018 01.10.2018
Cracoviana - miasto i region w turystyce 20.08.2018 - 31.10.2018 17.11.2018
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Doradztwo zawodowe w szkole 03.09.2018 - 12.10.2018 13.10.2018
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych 10.09.2018 - 30.09.2018 20.10.2018
Edukacja dla bezpieczeństwa 02.09.2018 - 06.10.2018 01.11.2018
Edukacja techniczna 10.09.2018 - 30.09.2018 20.10.2018
Edytorstwo 01.06.2018 - 18.02.2019 02.03.2019
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Geografia 14.01.2019 - 10.02.2019 23.02.2019
Geoinformacja w edukacji 05.11.2018 - 10.02.2019 23.02.2019
Historia i wiedza o społeczeństwie 20.08.2018 - 05.10.2018 01.10.2018
Informatyka 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 10.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Logopedia 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Marketing i nowoczesna promocja 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Matematyka 03.09.2018 - 04.10.2018 05.10.2018
Mechatronika 10.09.2018 - 30.09.2018 20.10.2018
Mediacje i Negocjacje 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 03.09.2018 - 29.09.2018 01.10.2018
Nauczanie chemii w szkole podstawowej 01.09.2018 - 15.10.2018 15.10.2018
Nauczanie etyki 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej 01.06.2018 - 14.09.2018 06.10.2018
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej 01.06.2018 - 14.09.2018 06.10.2018
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 05.09.2018 - 14.10.2018 27.10.2018
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 10.09.2018 - 30.09.2018 20.10.2018
Neurologopedia 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii 01.03.2018 - 31.08.2018 01.10.2018
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Organizacja i zarządzanie oświatą 01.09.2018 - 26.09.2018 01.10.2018
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 05.11.2018 - 17.01.2019 01.02.2019
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 10.09.2018 - 05.11.2018 19.10.2018
Pedagogika specjalna - surdopedagogika 10.09.2018 - 12.10.2018 19.10.2018
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z diagnozą i terapią pedagogiczną 03.09.2018 - 18.10.2018 20.10.2018
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Prawo dla urzędników nieprawników 03.09.2018 - 31.10.2018 01.10.2018
Prawo inwestycyjno-budowlane 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Prawo wykonawcze 03.09.2018 - 31.10.2018 01.10.2018
Prawo-Negocjacje-Przedsiębiorczość 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Przedsiębiorczość 06.09.2018 - 21.09.2018 29.09.2018
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 25.08.2018 - 16.11.2018 01.11.2018
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie 11.09.2018 - 30.09.2018 20.10.2018
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Socjoterapia 06.10.2018 - 15.02.2019 02.03.2019
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna 10.09.2018 - 05.11.2018 19.10.2018
Totalitaryzm - nazizm - Holocaust 01.05.2018 - 28.02.2019 01.03.2019
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10.09.2018 - 12.10.2018 19.10.2018
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 03.09.2018 - 17.10.2018 20.10.2018
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 03.09.2018 - 19.10.2018 12.10.2018
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka 20.08.2018 - 05.10.2018 01.10.2018