Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o studiach podyplomowych
drukuj drukuj

Informator o studiach podyplomowych

Nazwa (lub fragment): gdzie:
Pokaż studia z podziałem na wydziały
Wyników: 73
Nazwa Termin składania dokumentów Rozpoczęcie studiów
Administracja samorządowa 01.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Akademia lidera 01.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Akademia Mediacji. Alternatywne metody rozwiązywania sporów 01.09.2017 - 09.10.2017 20.10.2017
Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej 05.06.2017 - 15.07.2017 17.11.2017
Animacja życia literackiego 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Animator życia seniora 04.09.2017 - 30.10.2017 17.11.2017
Arteterapia - sztuki plastyczne 01.06.2017 - 29.09.2017 27.10.2017
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 19.06.2017 - 14.07.2017 04.11.2017
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 01.06.2017 - 31.07.2017 21.10.2017
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 01.06.2017 - 31.07.2017 21.10.2017
Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego 05.06.2017 - 14.07.2017 13.10.2017
Cracoviana - miasto i region w turystyce 03.04.2017 - 04.08.2017 13.10.2017
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 08.05.2017 - 28.07.2017 14.10.2017
Doradztwo zawodowe w szkole 11.09.2017 - 26.09.2017 15.10.2017
Dyplomacja publiczna 01.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Edukacja dla bezpieczeństwa 19.06.2017 - 14.07.2017 04.11.2017
Edukacja prawna i obywatelska 01.06.2016 - 28.07.2017 13.10.2017
Edukacja techniczna 03.07.2017 - 14.07.2017 21.10.2017
Edytorstwo 01.06.2017 - 31.07.2017 21.10.2017
Filologia polska - nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole podstawowej 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Geografia 01.09.2017 - 30.09.2017 07.10.2017
Gerontoterapia 15.05.2017 - 15.07.2017 21.10.2017
Historia i wiedza o społeczeństwie 03.04.2017 - 04.08.2017 13.10.2017
Informatyka 01.09.2017 - 30.09.2017 13.10.2017
Innowacje i eksperyment edukacyjny w szkole 11.09.2017 - 26.09.2017 20.10.2017
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole 01.09.2017 - 30.09.2017 13.10.2017
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 04.09.2017 - 06.10.2017 21.10.2017
Komputerowe wspomaganie prac projektowych - CAx 03.07.2017 - 14.07.2017 21.10.2017
Komunikacja audiowizualna - tworzenie i badanie przekazów medialnych 12.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Lider edukacji osób starszych 15.05.2017 - 15.07.2017 21.10.2017
Logopedia 04.09.2017 - 29.09.2017 06.10.2017
Matematyka 05.06.2017 - 21.07.2017 06.10.2017
Mechatronika 03.07.2017 - 14.07.2017 21.10.2017
Media w edukacji: kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych. Wychowanie-profilaktyka 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Nauczanie etyki 12.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej 01.06.2017 - 04.08.2017 01.10.2017
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej 01.06.2017 - 04.08.2017 01.10.2017
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 01.06.2017 - 30.09.2017 21.10.2017
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 03.07.2017 - 14.07.2017 21.10.2017
Networking-praca socjalna w przestrzeni wirtualnej 18.09.2017 - 30.10.2017 17.11.2017
Neurologopedia 01.06.2017 - 30.06.2017 20.10.2017
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii 01.03.2017 - 31.08.2017 do ustalenia
Odnawialne źródła energii 03.07.2017 - 14.07.2017 21.10.2017
Organizacja i zarządzanie oświatą 01.05.2017 - 30.06.2017 01.10.2017
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 15.05.2017 - 15.07.2017 21.10.2017
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 06.11.2017 - 01.12.2017 01.02.2018
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 06.09.2017 - 06.10.2017 20.10.2017
Pedagogika specjalna - surdopedagogika 06.09.2017 - 06.10.2017 20.10.2017
Polityka społeczna i edukacyjna na rzecz osób starszych 15.05.2017 - 15.07.2017 21.10.2017
Praca socjalna na rzecz imigrantów 05.06.2017 - 14.07.2017 17.11.2017
Programowanie i nowe technologie w edukacji 28.08.2017 - 17.10.2017 27.10.2017
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 05.06.2017 - 14.07.2017 17.11.2017
Przedsiębiorczość 10.04.2017 - 20.07.2017 04.11.2017
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 02.06.2017 - 27.06.2017 17.11.2017
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie 11.09.2017 - 31.10.2017 21.10.2017
Reintegracja społeczna w środowisku lokalnym 01.06.2017 - 15.07.2017 15.10.2017
Romowie w Polsce - historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne do ustalenia do ustalenia
Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe 01.09.2017 - 30.09.2017 15.10.2017
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania 12.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Socjoterapia 08.05.2017 - 28.07.2017 21.10.2017
Streetworking - praca socjalna w przestrzeni publicznej 01.06.2017 - 21.07.2017 20.10.2017
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji 01.09.2017 - 30.09.2017 13.10.2017
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna 06.09.2017 - 06.10.2017 20.10.2017
Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością 06.09.2017 - 06.10.2017 20.10.2017
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 06.09.2017 - 06.10.2017 20.10.2017
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą 12.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 12.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości 01.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie 12.06.2017 - 28.07.2017 13.10.2017
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej 01.09.2017 - 30.09.2017 13.10.2017
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 02.06.2017 - 20.09.2017 22.09.2017
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka 03.04.2017 - 04.08.2017 13.10.2017