Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o studiach podyplomowych
drukuj drukuj

Informator o studiach podyplomowych

Nazwa (lub fragment): gdzie:
Pokaż studia z podziałem na wydziały
Wyników: 63
Nazwa Termin składania dokumentów Rozpoczęcie studiów
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Administracja samorządowa 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Arteterapia - sztuki plastyczne 01.06.2018 - 30.09.2018 27.10.2018
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 18.06.2018 - 13.07.2018 01.11.2018
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 01.06.2018 - 31.07.2018 20.10.2018
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 01.06.2018 - 31.07.2018 20.10.2018
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 03.09.2018 - 21.09.2018 01.10.2018
Cracoviana - miasto i region w turystyce 01.05.2018 - 03.08.2018 01.10.2018
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 04.06.2018 - 27.07.2018 20.10.2018
Doradztwo zawodowe w szkole 14.05.2018 - 29.06.2018 13.10.2018
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych 02.07.2018 - 10.07.2018 20.10.2018
Edukacja dla bezpieczeństwa 18.06.2018 - 13.07.2018 01.11.2018
Edukacja techniczna 02.07.2018 - 13.07.2018 20.10.2018
Edytorstwo 01.06.2018 - 31.07.2018 21.10.2018
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Geografia 16.04.2018 - 20.07.2018 29.09.2018
Historia i wiedza o społeczeństwie 01.05.2018 - 03.08.2018 01.10.2018
Informatyka 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 10.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Logopedia 04.06.2018 - 29.06.2018 01.10.2018
Marketing i nowoczesna promocja 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Matematyka 11.06.2018 - 20.07.2018 05.10.2018
Mechatronika 02.07.2018 - 13.07.2018 20.10.2018
Mediacje i Negocjacje 11.06.2018 - 29.07.2018 01.10.2018
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 03.09.2018 - 29.09.2018 01.10.2018
Nauczanie chemii w szkole podstawowej 01.09.2018 - 15.10.2018 15.10.2018
Nauczanie etyki 11.06.2018 - 29.07.2018 01.10.2018
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej 01.06.2018 - 14.09.2018 06.10.2018
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej 01.06.2018 - 14.09.2018 06.10.2018
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 01.06.2018 - 16.07.2018 27.10.2018
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 03.09.2018 - 28.09.2018 01.10.2018
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 02.07.2018 - 13.07.2018 20.10.2018
Neurologopedia 04.06.2018 - 29.06.2018 01.10.2018
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii 01.03.2018 - 31.08.2018 01.10.2018
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 01.06.2018 - 27.06.2018 01.10.2018
Organizacja i zarządzanie oświatą 01.05.2018 - 30.06.2018 01.10.2018
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 05.11.2018 - 30.11.2018 01.02.2019
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 10.09.2018 - 05.10.2018 19.10.2018
Pedagogika specjalna - surdopedagogika 10.09.2018 - 05.10.2018 19.10.2018
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z diagnozą i terapią pedagogiczną 14.05.2018 - 29.06.2018 20.10.2018
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi 11.06.2018 - 29.07.2018 01.10.2018
Prawo dla urzędników nieprawników 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Prawo inwestycyjno-budowlane 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Prawo wykonawcze 01.06.2018 - 27.07.2018 01.10.2018
Przedsiębiorczość 16.04.2018 - 20.07.2018 29.09.2018
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 02.06.2018 - 27.06.2018 01.11.2018
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie 03.07.2018 - 14.07.2018 20.10.2018
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania 11.06.2018 - 29.07.2018 01.10.2018
Socjoterapia 04.06.2018 - 27.07.2018 27.10.2018
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna 10.09.2018 - 05.10.2018 19.10.2018
Totalitaryzm - nazizm - Holocaust 01.05.2018 - 28.02.2019 01.03.2019
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10.09.2018 - 05.10.2018 19.10.2018
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą 11.06.2018 - 29.07.2018 01.10.2018
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 11.06.2018 - 29.07.2018 01.10.2018
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie 11.06.2018 - 29.07.2018 01.10.2018
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej 03.09.2018 - 05.10.2018 20.10.2018
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 18.06.2018 - 13.07.2018 12.10.2018
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka 01.05.2018 - 03.08.2018 01.10.2018