Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o studiach podyplomowych
drukuj drukuj

Informator o studiach podyplomowych

Nazwa (lub fragment): gdzie:
Pokaż studia z podziałem na wydziały
Wyników: 75
Nazwa Termin składania dokumentów Rozpoczęcie studiów
Administracja samorządowa 04.09.2017 - 08.10.2017 18.11.2017
Akademia lidera 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Akademia Mediacji. Alternatywne metody rozwiązywania sporów 06.11.2017 - 28.02.2018 16.03.2018
Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej 04.09.2017 - 30.10.2017 17.11.2017
Animacja życia literackiego 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Animator życia seniora 04.09.2017 - 30.10.2017 17.11.2017
Arteterapia - sztuki plastyczne 01.06.2017 - 29.09.2017 27.10.2017
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 04.09.2017 - 15.10.2017 20.10.2017
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 04.09.2017 - 08.10.2017 21.10.2017
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 04.09.2017 - 08.10.2017 21.10.2017
Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego 04.09.2017 - 29.09.2017 17.11.2017
Cracoviana - miasto i region w turystyce 28.08.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 01.09.2017 - 31.01.2018 17.02.2018
Doradztwo zawodowe w szkole 11.09.2017 - 12.10.2017 14.10.2017
Dyplomacja publiczna 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Edukacja dla bezpieczeństwa 04.09.2017 - 06.10.2017 04.11.2017
Edukacja prawna i obywatelska 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Edukacja techniczna 11.09.2017 - 30.09.2017 21.10.2017
Edytorstwo 04.09.2017 - 15.02.2018 03.03.2018
Filologia polska - nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole podstawowej 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Geografia 01.12.2017 - 16.02.2018 03.03.2018
Gerontoterapia 10.09.2017 - 10.10.2017 21.10.2017
Historia i wiedza o społeczeństwie 28.08.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Informatyka 01.09.2017 - 31.12.2017 12.01.2018
Innowacje i eksperyment edukacyjny w szkole 11.09.2017 - 26.09.2017 20.10.2017
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole 01.09.2017 - 31.10.2017 17.11.2017
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym 04.09.2017 - 06.10.2017 21.10.2017
Komputerowe wspomaganie prac projektowych - CAx 11.09.2017 - 31.10.2017 17.11.2017
Komunikacja audiowizualna - tworzenie i badanie przekazów medialnych 04.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Lider edukacji osób starszych 10.09.2017 - 10.10.2017 21.10.2017
Logopedia 04.09.2017 - 29.09.2017 06.10.2017
Matematyka 04.09.2017 - 27.10.2017 06.10.2017
Mechatronika 11.09.2017 - 30.09.2017 21.10.2017
Media w edukacji: kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych. Wychowanie-profilaktyka 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 13.10.2017 - 31.10.2017 17.11.2017
Nauczanie chemii w szkole podstawowej 04.01.2018 - 09.02.2018 17.02.2018
Nauczanie etyki 04.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej 04.09.2017 - 29.09.2017 01.10.2017
Nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej 01.09.2017 - 29.09.2017 01.10.2017
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 01.06.2017 - 27.10.2017 28.10.2017
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 11.09.2017 - 30.09.2017 21.10.2017
Networking-praca socjalna w przestrzeni wirtualnej 18.09.2017 - 30.10.2017 17.11.2017
Neurologopedia 01.06.2017 - 30.06.2017 20.10.2017
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii 01.03.2017 - 31.08.2017 do ustalenia
Odnawialne źródła energii 11.09.2017 - 30.09.2017 21.10.2017
Organizacja i zarządzanie oświatą 01.09.2017 - 15.09.2017 01.10.2017
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 10.09.2017 - 10.10.2017 21.10.2017
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 06.11.2017 - 18.02.2018 23.02.2018
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 06.09.2017 - 15.10.2017 20.10.2017
Pedagogika specjalna - surdopedagogika 06.09.2017 - 15.10.2017 20.10.2017
Polityka społeczna i edukacyjna na rzecz osób starszych 10.09.2017 - 10.10.2017 21.10.2017
Praca socjalna na rzecz imigrantów 04.09.2017 - 15.10.2017 17.11.2017
Programowanie i nowe technologie w edukacji 10.01.2018 - 16.02.2018 03.03.2018
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 04.09.2017 - 15.10.2017 17.11.2017
Przedsiębiorczość 03.09.2017 - 31.10.2017 04.11.2017
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 25.08.2017 - 06.10.2017 17.11.2017
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie 11.09.2017 - 23.02.2018 03.03.2018
Reintegracja społeczna w środowisku lokalnym 01.06.2017 - 15.07.2017 15.10.2017
Romowie w Polsce - historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne do ustalenia do ustalenia
Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe 01.09.2017 - 30.09.2017 15.10.2017
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania 04.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Socjoterapia 01.09.2017 - 15.10.2017 21.10.2017
Streetworking - praca socjalna w przestrzeni publicznej 04.09.2017 - 15.10.2017 20.10.2017
Technologie elektronicznego przetwarzania informacji 01.09.2017 - 31.10.2017 17.11.2017
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna 06.09.2017 - 15.10.2017 20.10.2017
Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością 06.09.2017 - 06.10.2017 20.10.2017
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 06.09.2017 - 15.10.2017 20.10.2017
Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą 04.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 04.09.2017 - 29.09.2017 28.10.2017
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości 01.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie 04.09.2017 - 29.09.2017 13.10.2017
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej 01.09.2017 - 31.10.2017 17.11.2017
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 02.06.2017 - 15.10.2017 22.09.2017
Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka 28.08.2017 - 29.09.2017 13.10.2017