Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Rekrutacja krok po kroku
drukuj drukuj

Rekrutacja krok po kroku

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem nauki na studiach podyplomowych oferowanych przez   Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie proszę postępować  zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Proszę wybrać studia podyplomowe z oferty przedstawionej w informatorze o studiach podyplomowych.
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja-podyplomowe.up.krakow.pl. Wpisując dane proszę używać polskich czcionek. Przed ostatecznym zatwierdzeniem proszę o  sprawdzenie poprawności wpisanych danych.
  3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego proszę wydrukować wygenerowane dokumenty  - kwestionariusz osobowy i podanie. Następnie  uzupełnić je  o dodatkowe informacje i podpisać. Państwa podpis stanowić będzie potwierdzenie zgodności danych osobowych.
  4. Do wydrukowanych dokumentów (kwestionariusza osobowego, podania)  należy dołączyć: 
  1. Komplet dokumentów należy złożyć  w miejscu i terminie wskazanym w informatorze o studiach podyplomowych – osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postepowania kwalifikacyjnego, potwierdzony stosowną decyzją.
  3. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest podpisanie umowy i wniesienie opłaty za I semestr nauki.   Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
  4. Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących planów i programów studiów oraz postępowania kwalifikacyjnego udzielają jednostki naukowo-dydaktyczne prowadzące studia podyplomowe (adresy  i numery telefonów dostępne w  informatorze o studiach podyplomowych).